Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:
System dystrybucyjny zarządzany przez HUTĘ BATORY Sp. z o.o. jest to system sieci służących do dystrybucji energii elektrycznej zlokalizowany w Chorzowie na obszarze huty oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
System obejmuje sieć o napięciu: 20kV, 6kV oraz nN ( 500V, 400V ).
 
 
decyzjaprezesaure.pdfDecyzja Prezesa URE
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne dostępne strony:
» Obszar działania
» IRiESD
» Taryfy
» Przyłączenie
» Wzory umów
» Zmiana sprzedawcy