Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:
HUTA BATORY LIDEREM INNOWACJI / 18.05.2007
  
Jesteśmy zadowoleni, że przyznając nam tytuł Lidera Innowacji doceniono naszą pracę i znaleźliśmy się w gronie najlepszych firm w Polsce – mówi Karina Wściubiak, prezes Alchemii S.A. i jednocześnie wiceprezes Huty Batory – wnosząc ogromny wkład w unowocześnianie procesu produkcyjnego naszych wyrobów ze stali, możemy osiągać jeszcze większe sukcesy, wyróżniając się na tle konkurencji” – dodaje K. Wściubiak.
 
Konkurs Lider Innowacji ma za zadanie wyróżniać i promować krajowych twórców indywidualnych, przedsiębiorców, placówki naukowo - badawcze i uczelnie, którzy wnoszą ogromny wkład w innowacyjność gospodarki, osiągając sukcesy w warunkach konkurencji wolnorynkowej.
 
Tytułu Lider Innowacji to wyróżnienie dla Huty Batory, która cały czas intensywnie inwestuje w unowocześnienie zakładów i produktów. W ubiegłym roku Huta wydała na inwestycje 20 mln zł, co pozwoliło na 14 procentowy wzrost produkcji. Wśród ważnych inwestycji była budowa instalacji zamkniętych obiegów wody na Wydziale Walcowni Rur i Wydziale Stalowni - co pozwoliło na zmniejszenie kosztów jej zużycia, zamiana kotłów węglowych na gazowy oraz uruchomienie stanowiska do ciągłego badania jakości rur ultradźwiękami.
 
W 2007 roku spółka uruchomiła sprzedaż nowego gatunku rur (20G2AV), o podwyższonej wytrzymałości. Nowy produkt znajdzie zastosowanie m.in. w konstrukcjach dźwigowych czy siłownikach hydraulicznych wykorzystywanych przy obudowach ścianowych kopalń.
W roku 2008 uruchomiono produkcję rur z nowego gatunku 15NiCuMoNb5-6-4 z dodatkiem miedzi. Nowy produkt znajdzie zastosowanie w przemyśle energetycznym do budowy elementów kotłów, w tym również do budowy kotłów o parametrach nadkrytycznych.
 Wdrożenie nowych produktów na rynek to m.in. zasługa inwestycji poniesionych w latach 2006-2007.
Na modernizację i rozwój w 2007 r. firma przeznaczyła 30 mln zł. Na 2008 r. do wydania na inwestycje przeznaczonych zostanie kolejnych 45 mln zł.