Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:
Huta Batory laureatem rankingu „Perły Polskiej Gospodarki” / 16.11.2007
 
Pierwsze miejsce w rankingu to dowód na to, że przyjęta przez nas strategia rozwoju, a także ogromne zaangażowanie pracowników w jej realizację to klucz do osiągnięcia sukcesu. Jestem przekonana, że w kolejnych latach nasze wyniki będą powodem do jeszcze większej satysfakcji” – powiedziała Karina Wściubiak, prezes Alchemia S.A.
 
Perły Polskiej Gospodarki to ranking oceniający całe spektrum działalności spółki. Ocenianych było około 1000 przedsiębiorstw, których przychody przekraczają 100 milionów złotych. Pozycja na liście rankingowej zależała od postępu w wykorzystaniu trzech czynników produkcji: kapitału, majątku trwałego i pracy. Punktowane były między innymi:
• Dynamika przychodów
• Produktywność kapitału
• Wydajność pracy
• Wskaźnik rentowności sprzedaży
 
Huta Batory uzyskała 1833 punkty wyprzedzając drugi w kolejności Dom Develompent S.A. o 32, i trzeci JW. Construction S.A. o 139 punktów.
 
Ranking i Gala laureatów cieszył się dużym zainteresowaniem biznesu, ekonomistów i organizacji pracodawców i mediów. Obecni byli także przedstawiciele sfer politycznych.