Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:
Zakończenie pierwszego etapu modernizacji Wydziałów Walcowni Rur i Stalowni / 15.02.2008
 
Zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą programem inwestycyjnym na 2008 rok zakończono modernizację Walcowni Rur w zakresie budowy nowej prasy do dziurowania wlewków, zmodernizowano system transportu pomiędzy piecami grzewczymi, a ciągiem walcowniczym oraz zabudową dwóch zbijaczy zgorzeliny.
 
„Zakończona inwestycja pozwala na znaczną redukcję kosztów, przy jednoczesnym zwiększeniu mocy produkcyjnych – mówi Karina Wściubiak, prezes Alchemia S.A., w 100% kontrolującej Hutę Batory. Nasz program inwestycyjny zakładał unowocześnianie i modernizację szczególnie tych działów, które mają bezpośredni wpływ na zwiększenie produkcji, przy jednoczesnej szczególnej dbałości o najwyższą jakość wyrobów. Było to właściwe założenie, w ubiegłym roku huta zwiększyła produkcję o blisko 15%. W 2008 roku planujemy kolejne modernizacje” – dodaje K. Wściubiak
 
Dalszy ciąg modernizacji Walcowni Rur ma przynieść zwiększenie produkcji rur o około 7%, a także podwyższenie stopnia ich wykończenia. Dzięki temu spółka chce wejść na nowe rynki zbytu. Huta Batory liczy też na pozyskanie nowych kontrahentów, zwłaszcza tych związanych z realizacją inwestycji drogowych i sportowych dla organizacji EURO 2012.
 
„Prowadzone inwestycje pozwolą nam na jeszcze większą dywersyfikację rynku rur i stali specjalnego przeznaczenia, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w naszych wynikach finansowych – podkreśla Marek Misiakiewicz, prezes Huty Batory.”
 
W planach inwestycyjnych na ten rok – prowadzonych jak podkreśla kierownictwo Huty przy wykorzystaniu własnych środków - jest między innymi rozpoczęcie budowy nowego pieca do obróbki cieplnej rur.
 
Modernizacja prowadzona jest również na Wydziale Stalowni Huty Batory. W drugiej połowie lutego br. został tam uruchomiony, po odbudowie i modernizacji piec elektryczny. Zastosowano w nim bardziej nowoczesne rozwiązania w zakresie opomiarowania i monitoringu pracy, ponadto poprzez zastosowanie w procesie topienia lanc węglowo – tlenowych przyspieszono proces topienia wsadu.