Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:
Audyt TÜV NORD
W związku z upływającym w dniu 30.09.2010 roku terminem ważności certyfikatu na wykonywanie rur zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Budowlanej 89/106/EWG Huta Batory Sp. z o.o. wystąpiła do TÜV NORD z wnioskiem o recertyfikację tego dopuszczenia. W wyniku przeprowadzonego w dniu 03.09.2010 audytu przez TÜV NORD, Huta uzyskała przedłużenie na kolejne trzy lat na wykonywanie rur zgodnie z wymaganiami tej Dyrektywy wg normy EN 10210-1:2006 z prawem do używania znaku CE.