Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:
ALCHEMIA MA CAŁĄ HUTĘ / Transakcja z Romanem Karkosikiem „Parkiet”, 12.09.2005

Za 1 mln zł giełdowa firma przejęła 20 udziałów Huty Batory Sp. z o.o. Ma ich już 100, czyli wszystkie.
Sprzedający to główny akcjonariusz Alchemii (d. Garbarnia Brzeg) Roman Karkosik. Znany inwestor ma aktualnie 44,45% kapitału giełdowej firmy, reszta w dużej części należy do spółek z nim związanych. Także od niego Alchemia przejęła wcześniej 80% udziałów Huty Batory Sp. z o.o.
W kwietniu zapłaciła za nie 48 tys zł – Ale to była inna spółka. Rozpoczynała działalność, miała niskie kapitały i bardzo wysokie zobowiązania. Jej wartość w ciągu kilku miesięcy zdecydowanie wzrosła – tłumaczy Karina Wściubiak, prezes Alchemii i wiceprezes Huty.


,,Charytatywne” transakcje?


Huta Batory Sp. z o.o. została utworzona przez R.Karkosika po to, by kupić od niego majątek upadłej Huty Batory. Z kolei inwestor przejął go od syndyka – za 107 mln zł. Tyle samo wziął za aktywa od swojej spółki. Huta spłaciła już zobowiązania wobec R. Karkosika. Zaciągnęła w tym celu kredyt. – I już go spłaca z bieżących zysków – mówi K. Wściubiak. Prezes podkreśla, że na tych skomplikowanych operacjach R. Karkosik nic nie zarobił. – Jedyny zysk, o jakim może być mowa, to kwoty uzyskane od nas w zamian za udziały Huty Batory Sp. z o.o. Ale to są naprawdę symboliczne pieniądze, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że mamy zyskowną, dobrze ,,poukładaną” spółkę o bardzo dobrych perspektywach – zapewnia K. Wściubiak.
Dlaczego więc R. Karkosik zgodził się oddać dobrą spółkę za niską cenę? – Bo cena nie miała większego znaczenia i nie należy do niej przywiązywać wagi. Chodzi o to, że realizujemy wspólnie strategię, która ma zapewnić rozwój Alchemii – odpowiada prezes. Szczegółów nie ujawnia.
Znany inwestor może za to mówić o zyskach innego rodzaju. Alchemia cieszy się dużym zainteresowaniem giełdowych graczy, a jej notowania ostatnio bardzo rosną. W piątek zyskały 6,8% i wyniosły 26,7 zł. Główny akcjonariusz jest oczywiście beneficjentem tej zwyżki.

,,Lepsze wyniki”


Dla Alchemii przejęcie reszty udziałów Huty Batory Sp. z o.o. ma spore znaczenie. Giełdowa spółka będzie w całości obejmować konsolidacją rezultaty firmy zależnej, począwszy od 1 września. Dotychczas, czyli de facto w II kwartale 2005 r., konsolidowała 80% zysku. To istotna zmiana. O ile bowiem spółka matka miała w II kwartale 1,87 mln zł przychodów i 2,15 mln zł straty netto, o tyle grupa – 54,3 mln zł sprzedaży i 5,1 mln zł zysku netto. Przy czym dane skonsolidowane uwzględniają rezultaty Huty Batory tylko za maj i czerwiec,- W tym okresie spółka zarobiła ponad 9 mln zł, z czego my uwzględniliśmy 80% - tłumaczy K.Wściubiak.
Czy zarobek Huty w tym okresie odbiegał od średniej?.- Nie, to nie był żaden ,,wystrzał”. Spółka regularnie wypracowuje zyski na przyzwoitym poziomie. Nie spodziewamy się istotnych różnic w kolejnych miesiącach, przynajmniej różnic na minus – zapewnia prezes. Jak to się stało, że majątek sprzedany przez syndyka masy upadłości jest teraz tak zyskowny? – Bankructwo Huty Batory nastąpiło już dawno. Od tego czasu wiele się zmieniło, także koniunktura. Przejęliśmy funkcjonującą część część majątku. Dodatkowo przeprowadziliśmy restrukturyzację, co zawsze jest łatwiejsze po upadłości – tłumaczy K. Wściubiak.
Sektor stalowy jest jednym z kilku, w których Alchemia chce zdobyć silną pozycję. Zajmuje się także recyklingiem tworzyw sztucznych i handlem paliwami. Od sierpnia jej obroty skokowo się zwiększyły ze względu na współpracę z kontrahentem, którego nazwa, podobnie jak i przedmiot współpracy, dotychczas nie zostały ujawnione. Jak informowaliśmy, wzajemne obroty mogą wynosić 15 mln zł miesięcznie.- Jeszcze nie osiągnęły tego pułapu, ale są coraz wyższe – mówi K. Wściubiak.

,,HUTA DLA ALCHEMII”
Początek stalowego imperium
(,,Parkiet”, 30.04.2005)

Alchemia kupiła 80% udziałów Huty Batory Sp. z o.o. Zapłaciła 48 tys. Zł za firmę, która przejęła niedawno majątek o wartości 107 mln zł. Giełdowe przedsiębiorstwo może już emitować nowe akcje. Cena będzie zaskakująca – zapowiada prezes K.Wściubiak.