Steel pipes with
external and/or
internal coatings.
Steel P91 - creep
test results


Partners
Alchemia
Search:

WYDZIAŁ STALOWNI

Kadź z płynną stalą

Spust stali do kadzi z pieca elektrycznego

Okno robocze pieca elektrycznego


WYDZIAŁ WALCOWNI RUR

 

Przebijanie wlewka w prasie dziurującej

 

Walcowanie tuleji na walcarce skośnej

 

Walcowanie rury na walcarce pielgrzymowej

 

Cięcie rury na gorąco na pile saniowej

 

Walcarka kalibrująca (w tle piec łańcuchowy z otwartym oknem wsadowym)

 

Chłodnia