Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:

HUTA BATORY Sp. z o.o. w likwidacji

ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów

  

Regon: 278 038 725

NIP: 627-24-71-432

KRS 000 0160 333

  

Kapitał zakładowy w wysokości 5.940 zł –opłacony w całości

 

 

Likwidator Spółki 

 

 Józef Spik, kontakt: 883 301 351