Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:

WYDZIAŁ STALOWNI

Kadź z płynną stalą

Spust stali do kadzi z pieca elektrycznego

Okno robocze pieca elektrycznego


WYDZIAŁ WALCOWNI RUR

 

Przebijanie wlewka w prasie dziurującej

 

Walcowanie tuleji na walcarce skośnej

 

Walcowanie rury na walcarce pielgrzymowej

 

Cięcie rury na gorąco na pile saniowej

 

Walcarka kalibrująca (w tle piec łańcuchowy z otwartym oknem wsadowym)

 

Chłodnia