Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:
HUTA BATORY Sp. z o.o. w likwidacji” 
ul.Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów
  
Regon: 278 038 725
NIP: 627-24-71-432
Zarejestrowana pod numerem KRS 000 0160 333 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy w wysokości 5.940, 00 zł
  
 
 
 
 
 
 
Inne dostępne strony:
» Historia
» Informacje ogólne
» Władze Spółki
» Siedziba Spółki
» Struktura Własności
» Nagrody i wyróżnienia
»
»